گروه صنعتی ایران پویا

 

تصاویر بالا مربوط به لولاهای شیشه سکوریت ( طرح المانی) میباشند

جنس این لولاها از الومینیوم میباشد که ابکاری روی انها صورت گرفته است