یراق الات وارد شده توسط این گروه : 1-وارد کننده  بیش از 20 نوع دستگیره چینی با آکس های مختلف

2- انواع بست های شیشه به شیشه و شیشه به دیوار براق و مات

3- انواع قلتک های چینی با جا ساز های مختلف

4- انواع لولا های چینی براق و مات

5- انواع قفل های کمری خرچنگی .دستبندی .مستطیلی قفل کمری کوچک یک طرفه دو طرفه

6- انواع درزگیر پفکی ریلی 1سانت 2سانت 3سانت و لبه بغل

7-انواع اسپایدر های 2و4 چنگول در ابعاد کوچک متوسط و بزرگ